Ndërmjetësim për shërbime mjekësore

SiCRED Assistance ofron shërbimin e ndërmjetësimit për të afruar pacientët me spitalet dhe klinika në Europë për të marrë shërbime mjekësore më cilësore dhe në përputhje me kërkesat dhe nevojat e pacientit. SiCRED ASSISTANCE ju ofron:
1. Planifikimin e marrjes së shërbimit mjekësordhe procedurat e koordinimit pranë klinikës apo spitalit të përzgjedhur
2. Organizimin e udhëtimit, nisje, mbërritje në destinacion dhe transferta në qytet, etj.
3. Organizimin e vendqëndrimit (rezervim hoteli, apartamenti, shtëpi kurimi, etj.).
4. Procedurat ligjore për hyrje – daljet kufitare.
5. Etj.