Shoqëri të zotëruar nga SiCRED Assistance

Shoqëria SiCRED Assistance sh.p.k. është aksionare në shoqërinë:

  • Assibroker sh.a. – shoqëri ndërmjetësimi (brokerimi) në fushën e sigurimit të Jo-Jetës, e cila është themeluar si nevojë për të edukuar konsumatorin dhe lehtësuar procedurën për kontratat e sigurimit të jo-jetës në treg.

 

Për më tepër informacion mbi ASSIBROKER kontaktoni: contact@assibroker.com.al